Avís legal

Els continguts i elements gràfics del lloc web www.indoorpadel7.com són propietat i estàn gestionats per GAMES 24, SL:

GAMES 24, SL
Camí de les Arenes, 12
08251 Santpedor (Barcelona)
T. 650 41 48 43
info@indoorpadel7.com
NIF: B66596354

La totalitat d'aquesta pàgina web és propietat de GAMES 24, SL i no pot ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, o qualsevol altre manera de difusió no autoritzada expressament.

L'accés a aquest web no atorga als usuaris drets ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial dels seus continguts.